Zabezpieczenia medyczne


medycyna ratunkowa
medycyna ratunkowa

 

 

 

 

Zapewniamy zabezpieczenia medyczne małych i dużych imprez firmowych / prywatnych.

 

 

 

 

Współpracujemy w tym zakresie z NZOZ s.c.

 

 

 

 

 

Zainteresowane Instytucje prosimy o

KONTAKT:

0 606 892 690

e-mail: tomasz.leszczynski@medyktim.pl

 

CENY: do ustalenia.

W ramach zabezpieczenia oferujemy:

 

 

1. Punkt pierwszej pomocy

 

Dyżur pełni ratownik, lub grupa ratownimów posiadający niezbędne wyposażenie - w punkcie wyznaczonym przez organizatora.

 

 

2. Patrol ratowniczy

 

Patrole składające się z dwóch ratowników nadzorujące teren imprezy, każdy zespół wyposażony jest w radio w celu zapewnienia łączności między patrolami i Organizatorem.

 

3. Karetka medyczna z zespołem medycznym

 

Oferujemy Zespoły postawowe (trzech ratowników medycznych),

Zespoły Specjalistyczne (ratownicy z lekarzem).