3h, 5h, 8h- kurs pierwszej pomocy


szkolenie pierwszej pomocy - SPRZĘT SZKOLENIOWY_medyktim.pl

 

 

Dowolny termin na zamówienie w siedzibie u Klienta.

 

 

 

 

(wystawiamy Faktury)

 

Szkolenie dla:

 

Firm i Instytucji publicznych,

- Nauczycieli Szkół i Przedszkoli.

 

PROGRAMY: 

 

3 x 45min - pomoc nieprzytomnemu + RKO + zawał

 

5 x 45min - reanimacja z defibrylacją RKO-AED + zawał, epilepsja, zadławienie

 

8 x 45min - RKO AED + choroby i urazy(opatrywanie ran, złamań i poparzeń)

 

1. WYKŁADY:

 

Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
Badanie poszkodowanego, przytomność i oddech.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym + pozycja boczna.
Reanimacja RKO / BLS - ćwiczenia na fantomach LAERDAL.
Pokaz RKO z automatyczną defibrylacją (BLS - AED).
Omdlenia, padaczka, atak serca, zakrztuszenie.
Oparzenia, krwotoki i rany.

 

2. ĆWICZENIA:

 

Ocena stanu poszkodowanego,
Bezpieczne odwracania z brzucha na plecy,
Układanie w pozycję boczną bezpieczną,
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
Zakrztuszenia,
Ewakuacja,
Unieruchamianie kończyn,
Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów (3 x pozoracja urazowa).

 

 

 

Nauka w oparciu o ten program, pomoże zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami, które są wymagane przez PIP - Państwową Inspekcję Pracy.

Spełnia ono wymagania występujące przy szkoleniach BHP i PPOŻ.

 

CEL ZAJĘĆ:

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy,
  • Uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

 

ZAMIERZENIA:

po szkoleniu uczestnik będzie:

  • znać zasady bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy;
  • znać zasady udzielania pierwszej pomocy;
  • umieć rozpoznać zagrożenia dla życia poszkodowanego;
  • umieć udzielić pomocy.

 

TERMINY:

1. Dla osób indywidualnych:

szkolimy w każdy: 

  • wtorek - w godz. 9.00 - 14.00
  • sobotę - w godz. 9.00-14.00 

 

2. Dla Firm organizujemy szkolenia w dogodnym terminie i miejscu na zlecenie. 

  

Dla osób indywidualnych szkolenia realizujemy pod adresem:

  • Warszawa, ul. Grójecka 109  (doskonałe zaplecze socjalne i multimedia),
  • Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

 

Zapisy na e-mail, lub telefonicznie.

  

 

 

 

 APS - Kurs daje zaliczenie na ocenę z przedmiotu - pierwsza pomoc.

 
Aktywny udział w zajęciach = uzyskanie CERTYFIKATU
 

TERMINY SZKOLEŃ GRUPOWYCH USTALAMY INDYWIDUALNIE, STOSOWNIE DO POTRZEB KLIENTA.

 

SZKOLENIA PROWADZIMY NA TERENIE POLSKI  I POZA JEJ GRANICAMI W DOWOLNYM JĘZYKU.