- Kurs KPP - 66h


Zestaw PSP R-1
Zestaw PSP R-1

 

CELEM kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi Zakładów opieki zdrowotnej.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA:

1)   utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

2)   zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,

3)   kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy,

4)   kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe;

 

KURS KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

"Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane".- Burrhus F. Skinner

 

PSP, OSP, WOPR, POLICJA inne służby
PSP, OSP, WOPR, POLICJA inne służby

KPP - dla WOPR, GOPR, TOPR, PSP, OSP i Grup zakładowych realizujemy przez cały rok na terenie całego Kraju.

 

TERMINY: ustalemy indywidualnie (zgodnie z kalendarzem Firmy)

 

CENA: 800zł / za osobę 

 

REALIZUJEMY TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH.

  

PROGRAM

 

1.Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.


2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.


3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.

 

4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.


5. Poszkodowany nieprzytomny.


6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).


7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.


8. Wstrząs.


9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,

podtopienie.


10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.


11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.


12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.


13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.


14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.


15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.